Opettelu

Tahtilajimerkintä

Nuottiviivaston alussa on tahtilajimerkintä. Valssissa se on (kolme neljäsosaa). Ylempi numero kertoo, että valssin poljento on yk-si, kak-si , kol-me. Se on myös merkitty esimerkkinuottien yläpuolelle.

Laskeminen

Yksinkertaistetusti tahtilajimerkinnän ylempi numero kertoo moneenko rytmissä lasketaan. Laske tasaisesti, kiihdyttämättä tai hidastamatta rytmiä mielessäsi tai ääneen soittaessasi. Laske aluksi hyvin hitaasti, jotta pystyt lyömään rumpuja laskemisesi mukaan.

Rumpujen paikat nuottiviivastolla

Nuottiviivaston ylimpään väliin merkitään haitsu.

Huomaat, että esimerkkivalssissa haitsua lyödään kapulalla poljennon tavulla yk-

Nuottiviivaston toiseksi ylimpään väliin merkitään virveli. Esimerkkivalssissa virveliä lyödään tavuilla kak- ja kol-.

Nuottiviivaston alimpaan väliin on merkitty bassorumpu. Esimerkkivalssissa bassorumpua poljetaan tavulla yk-.

Luokkarumpujen nuoteissa on tahtilajimerkinnän eteen piirretty rumpujen kuva, jossa haitsu, virveli ja bassorumpuovat omilla paikoillaan nuottiviivastossa.

 

Kompin opettelu vaiheittain

Soita ensin pelkkää haitsua laskien samalla yk-si, kak-si, kol-me,…
Jokaiselle tavulle yk– lyöt haitsua.

Soita seuraavaksi pelkkää virveliä laskien samalla  yk-si, kak-si, kol-me
Lyö virveliä tavuilla kak- ja kol-.

Sitten soita pelkkää bassorumpua laskien samalla yk-sikak-sikol-me
Polje bassorumpua tavulla yk

Sitten haitsu ja virveli yhdessä. Laske jälleen yk-sikak-sikol-me
Lyö haitsua tavulla yk– ja virveliä tavuilla kak– ja kol-.

Lopuksi koko komppi yhteen. Laske jälleen yk-sikak-si, kol-me… Tavulle yk- haitsu ja basso. Tavuille kak– ja kol– lyöt virveliä.

Rytmit on merkitty nuottikuvan lisäksi selkeänä ruudukkona. Kummassakin tavassa lukeminen perustuu rytmin tahtilajin ylemmän numeron mukaiseen tasaiseen laskemiseen.